Bavariaracing inbjuder till BavariaCup säsongen 2019

Sprint eller  2,4,6 Timmars körtid 

Arrangör, tävlingsledare, domarordförande och chefstekniker meddelas i separat PM inför varje tävling.

Tidsschema meddelas i separat PM inför varje tävling då variationer kan förekomma beroende på antalet anmälda förare.   


Exakt längd meddelas i separat PM inför varje tävling. Besiktning: Exakta tider meddelas i PM inför varje tävling. Samtliga bilar skall vara besiktade innan tidsträning.

Depå: Följ cuprepresentanternas anvisningar vid placering av team i maskindepån. BavariaCup skall stå samlat. Deltagare: Se BavariaCup tävlingsregler Licensklasser:  STEC  Racing 

Tillåtna bilar: Bilar som uppfyller BavariaCup tekniskt reglemente

 Anmälan: Anmälan till serien samt inbetalning av serieavgift till BavariaCup 

skall vara Bavariaracing:s konto tillhanda senast 10 dagar innan första start. De som avser att deltaga i BavariaCup som ett Team (max 3 förare/bil/säsong) skall samtidigt med anmälan meddela någon av cuprepresentanterna via mail vilka förare som ingår i Teamet.

Anmälan sker via www.bavariaracing.se

Observera att endast medlemmar i Bavariaracing får tillgodoräkna sig poäng. Se även tävlingsregler. Avgifter: Aktuella avgifter finns på hemsidan www.bavariaracing.se

Återbud: Meddelas till info@bavariaracing.se

Arrangörsreklam: Arrangören äger rätt till reklamplats enligt tävlingsregler. Reklamplatser

2018 skall all serie reklam samlas på ett och samma ställe på en ”streamer” mellan främre och bakre hjulet, ca 150mm hög. Utöver detta så kommer det också att finnas arrangörsreklam på streamern på framrutan.

Ingen egen reklam får förekomma på dessa ställen, övriga ytor är fria. 

Tidtagning: Elektronisk med AMB transponder (TranX260). Egen transponder rekommenderas, det finns transponder att hyra. Transpondertest genomförs under första varven på träningen. Förare med egen transponder skall meddela transpondernummer till arrangören i anmälan till tävling (anges i kommentarfältet på anmälan).

 Startordning: Se tävlingsregler
Flaggvaktstjänst: Ambitionen för 2018  års säsong är att köpa in all flaggvaktstjänst. I de fall Bavariaracing måste sköta denna tjänst i egen regi skall alla förare vara beredda på att hjälpa till med att stå flaggvakt. Varje tävlande bil tilldelas ett flaggvaktspass vid en speciell postering. De som kör som Team skall utse en av förarna och meddela tävlingsledningen senast vid förarsammanträdet. . En förare får byta flaggvaktspass men måste då själv ordna ersättare och meddela tävlingsledningen senast vid förarsammanträdet.


Tävlingsdeltagare och Funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna. Kontaktpersoner: Kontakta någon av Cup representanterna vid frågor.